- Stichting de MuziekBeweging

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Stichting

Doel van de Stichting
De stichting heeft als doel het welzijn en de kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare groepen in de samenleving te bevorderen door de inzet van muziek en beweging in de breedste zin van het woord. De stichting is er voor ouderen, volwassenen en kinderen met een beperking of een zorgvraag die thuis of in een instelling wonen, voor mantelzorgers en zorgprofessionals.

Bereiken van het doel
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanbieden van culturele projecten op maat, het geven van voorlichting, begeleiding en training aan zorgprofessionals en mantelzorgers en het ontwikkelen van materiaal. De projecten worden geleid door professionals, waar mogelijk en/of nodig ondersteund door vrijwilligers.

Missie
De stichting wil bevorderen dat kwetsbare mensen hun talenten leren ontdekken, actief mee leren of blijven doen in de samenleving en contact maken met anderen door hen via aansprekende culturele interventies aan te spreken op motorisch, emotioneel, cognitief en creatief gebied. Ook wil de stichting de relatie tussen zorgvragers en zorgbieders verbeteren door hen anders naar elkaar te leren kijken.

Visie
De stichting heeft de visie dat actief meedoen, je eigen talenten ontdekken en ontwikkelen voor iedereen op elke leeftijd mogelijk moet zijn en nodig is. Het ervaren dat je meer kan dan je zelf of je omgeving dacht geeft moed om het leven aan te blijven gaan en geeft een nieuw kleur aan relaties. Positieve verbindingen met anderen aangaan vanuit levensplezier en affectie  bevordert het sociaal welbevinden en de  lichamelijke en psychische gezondheid.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu